Är du redo att försonas med dig själv?

De har alla gjort det. De som nådde frid i sitt hjärta, de som läkte sina sår, de som befriade sig från traumatiska upplevelser, de som hittade ut ur mörkret och de som förverkligade sig själva.

Alla som har funnit sin frihet bortom lidandets gränser har nått ditt genom att välkomna inre försoning och inre förlåtelse i sitt liv.

Läs mer i inre försoningens bakgrund.

4 svar på “Är du redo att försonas med dig själv?”

  1. Hej Xavier, tack för din fråga. Inre försoning och inre förlåtelse är en väg för att på ett kärleksfullt sätt bemöta våra smärtor.
   Vissa möten i livet kan lämna smärtor och skador i oss. Sådant kan utrycka sig i känslor av besvikelse, dåligt samvete,
   plågsamma minnen, till och med hat och hämndkänslor.

   En del människor kan reagera och slå tillbaka med samma mynt.
   Andra kan gå och lida av de konflikter som pågår i det inre. Vissa väljer att bearbeta dessa smärtor med hjälp av olika
   själsliga eller terapeutiska verktyg. Inre försoning och inre förlåtelse är insiktens väg som leder självläkning. Hur gör man?
   Ska man gå till de andra inblandade och försöka nå fram till försoning och förlåtelse? Det här försöket är väldigt bekant, överallt.
   Men sällan fungerar.

   Anledningen är att när den ena parten är redo att försonas och förlåta vägrar den andra, eller kanske den
   andra har redan lämnat denna värld. En önskvärd försoning och förlåtelse förutsätter att alla inblandade har kommit till insikt om
   vikten av den, har redan inuti sig själv nått försoning och förlåtelse. Tyvärr så sker ofta det inte. Olika människor befinner sig på
   olika bit av vägen för sin inre mognad. Därför kommer inte försoning och inre förlåtelse som individens möjlighet att själv, oavsett
   vad de andra inblandade tycker, kan läka sin egen smärta genom att försonas med sig själv och förlåta sig själv.

   Och hur gör man då? Under en workshop arbetar vi t.ex med ett antal meditativa beprövade moment där deltagaren kommer i
   kontakt med smärtan, med orsaken, med insikt och slutligen känner sig redo att ge sig själv förlåtelse och försoning.
   Grundtanken är att komma till sitt hjärta och försonas med sig själv för det man önskar. Nästa steg är att kunna utföra en
   yttre försoning och förlåtelse- process med de andra inblandade. Men det förutsätter att även de andra har redan utfört
   inre försoning och inre förlåtelse inuti sig själva.

   Inre försoning och inre förlåtelse är inte bara en individuell möjlighet, utan även en grupp, en nation eller nationer, skulle också
   kunna utföra inre försoning och inre förlåtelse. Processen kommer förvisso blir annorlunda, men det är en möjlighet. Hoppas
   detta svar gav någon klarhet. Tack. Pêl

 1. Vi får se.

  Ditt svar gav mig ingen klarhet! Kanske eftersom jag för länge sedan förlorade naivitet.

  *… oavsett vad de andra inblandade tycker, kan läka sin egen smärta genom att försonas med sig själv och förlåta sig själv*

  Med fötterna på jorden, inser du att man först måste erkänna sig skyldig för att man sedan ska kunna inleda en process för försoning och förlåtelse mot sig själv!?

  Förlåtelse betyder just det på alla språk.

  Och vad händer om man inte gör det, för att man egentligen inte är skyldig? Ska en person som har torterats erkänna sig skyldig för det!?

  Är detta inte ett sätt att bli medbrottsling med torterare?

  Är detta den gamla judiska tanken, att efter att begått en synd, ångrade de sig och bad till sin gud 5 gånger om dagen?

  Och sedan bombade de, till exempel, palestinier igen.

  *Nästa steg är att kunna utföra en yttre försoning och förlåtelse- process med de andra inblandade.

  Sorry man! Jag och alla människor kan bara förlåta dem som har bett om förlåtelse. Ingen förlåter alla människor i världen, eftersom vi inte känner världens alla människor,
  och eftersom alla inte är orsaken till ENS elände.

  Jag tycker att det finns ett annat mer realistiskt terapeutiskt sätt att börja läkningsprocess utan att behöva meditera eller exponeras för andra *beprövade moment*

  Adiós Amigo!

  1. Bäste Xavier
   Tack för ett givande samtal. Här kommer kommentar till några av dina synpunkter. Jag citerar dig:

   (Vi får se.
   Ditt svar gav mig ingen klarhet! Kanske eftersom jag för länge sedan förlorade naivitet.
   *… oavsett vad de andra inblandade tycker, kan läka sin egen smärta genom att försonas med sig själv och förlåta sig själv*

   ”Med fötterna på jorden, inser du att man först måste erkänna sig skyldig för att man sedan ska kunna inleda en process för försoning och förlåtelse mot sig själv!?”)

   Nej, det gör jag verkligen inte, vare sig i sitaten du hänvisar till eller nogonannanstans. I inre försoning och inre förlåtelseprocessen jag erbjuder finns inga måsten eller krav på någonting. Det är under processens gång som man kan komma till insikter. T.ex en människa som har varit utsatt för tortyr, hen kanske kommer till just den insikten att hen är inte skyldig. Att hen inser att omständigheterna var bortom egna möjligheter att påverka, hen kommer till ecceptans att det inträffade är en del av det förflutna. Att det som stör en i nuet är ett spår, ett sår, en känsla. Men det räcker inte att bara uppnå insikt och stanna där utan det viktiga är att omsätta insikten i det verkliga livet, som en erfarenhet, som en förändring, som en insiktsfull handling. Det är sådana moment som vi brukar arbeta med under en workshop.

   Låt oss säga att det är en tortyrare, en bödel som söker inre försoning och inre förlåtelse. Denna människa har anledning att förhoppningsvis komma till insikten att hen är skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna, mot människans universella värdighet. En sådan insikt kan hjälpa en sådan människa att återfå sin egen värdighet, att ge möjlighet till läkning och förhoppningsvis en konstruktiv förändring.

   ”Förlåtelse betyder just det på alla språk.”

   Jag vet inte vad förlåtelse på alla språk betyder.
   Min uppfattning och arbetssätt som jag kallar -INRE FÖRSONING OCH INRE FÖRLÅTELSE – skiljer sig från traditionell försoning och förlåtelse som förekommer i olika kulturer och religioner.
   Mitt sätt grundar sig på min egen livsväg och egna erfarenheter. Det är ett sätt fritt från religiösa och kulturella dogmer. Det har utvecklats under de senaste tjugo åren med syftet att ge individer och grupper ett annorlunda sätt till insikt och personligutveckling.

   Tack. Pêl

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *