Försonas med sexualiteten

Din sexualitet är ett frö bland ängens talrika unika frön. Den är en del av en större helhet. Den är en universell kärleksakt på ett personligt plan. Din sexualitet uppstår och pågår i ett universum. Du är inne, alltid inne i universum, utanför finns inte. Sexualiteten i sin kärna är universums eld som tänder livet. Den är livsgnistan i varenda varelse. Det personliga förhållningssättet till sexualiteten är i grunden likt förhållningssättet till elden. Hur gör du upp eld? Jo, det behövs en eldstad, ved och en gnista. Du gör eld med omsorg därför att den ger dig värme och njutning.

Något liknande behövs när du tänder livets eld. Omsorg, längtan och respekt för eldens kraft. Det är kärlek det handlar om. Sexualiteten är kärleken när den förkroppsligar sig. Den går från varandet till manifesterandet. Den går från kraft i hjärtat till handling som involverar könen, huden, organen, cellerna, atomerna, andningen, känslorna, hela kroppen och hela själen. Den blir en kroppslig eld som smälter samman de älskande i en kärleksakt.

Sexualiteten är kärleken som blir en handling från hjärta till hjärta, från kön till kön. För att uppleva denna sexuella kärlek behöver du infinna dig i ditt existenscentrum, i hjärtat. Mötet hjärta till hjärta är både eldstaden, veden och flamman. Det är i hjärtat det sätts i brand. När de älskande möts från hjärta till hjärta infinner sig kärleken i sin ursprungliga, naturliga jordmån. Här är den sexuella kärleken fri från begrepp, från värderingar, från krav, från förväntan, från besvikelse. Här är hela du kärlek i utövning, i handling, i kärlesakt.

När egot kommer in, går du ur ditt centrum. Med egots perspektiv rycks sexualiteten bort från hjärtat och omvandlas till ett verktyg. Den tvingas att spela rollen av en tjänst, en vara som går att köpa och sälja. Egot tämjer och maskerar sexualiteten i roller av härskande och underkastelse, av förbud och trots, av välsignat och förbannat, av godkänt och utdömt, av politiskt korrekt och provokativt, av moraliskt och omoraliskt, av gudomligt och djuriskt, av dygdigt och horigt. Genom dessa roller utövar egot sig självt i sexualiteten. Det använder sexualiteten som maktmedel, kontroll, manipulation, våld och tvingar det emot sitt eget naturliga syfte. Går det verkligen att kontrollera, manipulera och använda sexualiteten emot sitt eget naturliga syfte? Egot försöker. Och dessa försök leder sexualiteten in i skamkänslor, i skuldkänslor och i lidandespår. I ditt inre kan du försonas med din sexualitet, befria dig från skam och skuld och återfå din livsgnista.

 

Kontakta mig om du är intresserad av denna workshop!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *