Försonas med döden

Döden är ett mänskligt ord laddat med rädsla
döden är en ytlig beskrivning av en obeskrivbar resa i existensomvandlingen
döden är kraften som upplöser kroppens samlade krafter
den skingrar ett möte mellan atomer, celler, organ och uppfattningar
den avslutar en enhet som skall vidare i andra helheter
döden är förändringens slutpunkt och början
den förintar ingenting, den bara ser till att allt ska vandra vidare
döden är inte varelsens slutdestination, den är början på en ny vandring.

Och där är skillnad mellan döden som existensens resa och mellan döden som en männsikohandling

Hur många har blivit mördade under historiens gång?
Vissa som har ägnat ett liv åt att studera historien tror att hälften av alla människor som har gått över till andra sidan har dött på grund av krig. Hälften av den döda mänskligheten har blivit mördad?
Vem är mördaren?
Är det människan själv?
Människor dödar ju varandra hela tiden!

Skenet kan bedra. Det är inte människan som är mördaren. Det är något som ligger inuti människan som är mördaren. Det är egot. Egots idéer, värderingar, egots svartsjuka, avundsjuka, egots ideologier, trosuppfattningar, egots sanningar, gudar, egots rätt, fel, egots lag, ordningar, egots heder, rädsla, egots kontroll, makt, alla dessa egots drag och ännu fler öppnar porten till mord. Dessa egots drag beväpnar sinnet med mordiskhet, legitimerar mordmoral och leder till mordhandlingar. Egots konflikter, strider, krig uppslukar människan i mordets avgrund. Alla människomord som någonsin har skett är egots mord. Alla människomord som någonsin händer är egots mord.
Hjärtat har inte begått ett enda mord. Hjärtat kommer aldrig att begå ett enda mord.
Hjärtat kan bara älska.

Visst, alla som kommer till denna värld ska också någon gång lämna den och allt som genomgår födelse skall också gå igenom död. Du vet, din födelse sluter cirkeln genom död. Död är steget mellan skilda existenser. Genom födelse växer du i denna värld, genom döden upplöses du i en annan värld. Det är en resa från existensen in i människovärlden och vidare i existensen. Här är du nu ett liv i vandring.
Hur långt har du hunnit?
Vad har du varit med om?
Har du bevittnat egots mord?
Har du varit inblandad i egots mord?
Vilka dödsfall är aktuella i ditt liv nu?

Döden går så nära livet att det går att snubbla över den. Din garanti i detta liv sträcker sig endast till nästa hjärtslag. Dödens budskap är så tydligt: Släpp taget om egot nu innan det tar livet av dig. Släpp taget om det som skall släppas annars bär du allt med dig ner i graven.
Inre förlåtelse och inre försoning med döden är en existentiell befrielse, den lyfter av dig ego-ryggsäcken och låter dig gå fri från tyngd. Gå fri med lätta steg, på din fortsatta vandring i livet.

Kontakta mig om du är du intresserad av denna workshop.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *