Försonas med din kropp

Kroppen är din resas form i kött och blod. Kroppen är formen som lyfter fram dig ur osynligheten till seendets ljus. Som kropp är du utrustad att uppleva denna världs konsistens, rytm, ton, färg, ljus och lust. Du kan känna dig speciell, olik resten av denna tillvaros kroppar. Detta är bara en känsla som inte räcker långt, ty världen och du är förenade i allt på båda sidor om huden.

Din kropp är olik, unik, men ändå desto mer en oskiljbar del av världens kropp. Din kropp är en knopp ur jordens hud. Utan jordkroppen skulle du inte kunna existera här och nu. Den fasta punkten i dig är också den jordiska fastpunkten. Du är en vattenkropp runt din kroppsliga jord. Vatten är din kropps mjukhet. Din kropp är en luftvarelse. Luften i dig är dina andetag. Luftkroppen och din kropp är förenade i den svävande andan av kontinuerlig vandring. Din kropp är ljuset, elden och solens behållare. Du är en solkropp på jorden.

Din kropp är en förbindelse mellan alla världar. Du är beroende av allt för din existens. Du är en bit existens i denna värld. Ändå rör du på dig fritt som om du vore helt frisläppt från all bindning. Du vandrar med din kropp tills du glömmer bort alltings samband och samspel, med dig, runt dig, i dig. Din kropp kan ha hamnat i ensamhet, i misshandel, i seger, i förlust, i meditation, i missförstånd. Kroppen är en process där allt det du är samlas och pågår. Det som vi inte har ord för, det som kallas för energistänger, atomer, celler, organ, hjärta, energi, sinne, känslor och mer, allt kommer samman och i sin samspel bildar det din kropp. Blockeringarna som hittills har satt sig i olika led, kan nu manifestera sig i denna kropp som fysiska lidanden. Det kan vara smärtor, krämpor och olika sjukdomar.

Ändå är din kropp helt oersättlig. Allt du möter, ser och upplever kan inte ta vägen någon annanstans. Allt går in i din kropp. Där inne får dessa upplevelser fäste och kan knöla till sig. Kroppen är din vän som talar om för dig vad som behövs just nu. Kroppen kan ha sina smärtor, sina besvär och sina svårigheter. Det är ändå din kropp. Förlåt och försona dig i ditt inre, med den kropp som är din existens bärare.

 

Kontakta mig vid intresse eller om du vill göra en föranmälan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *