Försonas med kvinnan

Kvinnan är varelsen som är din väg till denna värld. Kvinnan är helheten som delar sig till nya helheter, till dig. Du kommer från den köttsliga kvinnan och återvänder till den kvinnliga jorden. Mellan dessa två resor är du i samspel med den kvinnliga närvaron. Kvinnan i ditt liv ger din existens två ben. Hon väcker existenskraften i dina ådror. Hon väcker lust i din hud, under huden, i dina ögon, i dina fingrar, i ditt bröst.

Kvinnan är elementens bringare. Hon är eld och jord, hon är luft och vatten, hon är färg och lyster, hon är kropp och magi. Kvinnan är varelsen bortom allt förstånd, hon tillhör det ordlösa i existensen. Utan kvinnan kan du inte uppleva existensen. Utan kvinnan kan du inte vara hel. Utan kvinnan kan du inte vara här, kär. Kvinnan finns inom dig, innanför din hud, i ditt blod, i ditt skratt, i din åtrå, i din själ. Den kvinnliga sidan av dig är den feminina kraftens gåva. En feminin sida i dig, med dig i din väg i vardagens små bestyr, i sängens lågor, i universums oanade öden. En feminin kraft som är detta ett som ser sig själv i sina olika delar.

Kvinnan är din dröm. Hon är dina dikter, din kärlek, din älskarinna, din vän, din medskapare, din tillflykt, din värld. Kvinnan är din attraktions ebb och flod. Lika starkt som du dras in i hennes attraktions kraft kan du vända om och söka flykt. Du försöker. Men hur kan du fly från en del av dig själv? Hur kan du fly en attraktions fält som förbinder dit till kött och blod? Du flyr kvinnan för att söka dig till en kvinna. Du går från existenskvinnan till den världsliga kvinnan. Där i glömskan av helheten av existensen, kan en dörr till egots mötens brännskador öppnas. Du och kvinnan kan i skuggan av egot gå upp i varandras rök. Rökdimman kan skymma sikten in i ett lidande. Din kvinnliga aspekt, din kvinnorelaterade existens behöver klara ögon.

Du har möjligheten att försonas med dig själv och ta bort alla blockeringar, mönster och lidandespår i den kvinnliga aspekten av dig, utanför dig.

Kontakta mig vid intresse eller för att göra en föranmälan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *