Inre försoning, bakgrund

ALLT BÖRJADE MED LITE KÄRLEK                                                                                                                          Bild: Lysa Öster

 

Två nomader, en kvinna och en man, älskade fram mig. Nio månader senare var jag på jorden bland en liten stam, de också nomader. Fast bostad och annat modernitet gick inte att finna ens i fantasin. Dalar, berg, berg, berg, en fri himmel och stjärnorna som våra syskon var allt. Vi vandrade runt med årstiderna. I dessa trakter tillbringade jag de första åren. En kväll radade familjen upp sig efter pappa och tågade ur denna tillvaro.
På morgonen därefter var världen totalt ombytt. Sakta, började vägen i det mänskliga helvetet. Misshandel, förtryck, krig, förföljelse, saknad av kärlek och äntligen Sverige. Ett nytt kapitel, ett nytt liv, tänkte jag. Men snart revs de gamla såren brutalt sönder och jag föll. Det började med skymningen, famlade mina steg i mörkrets djup och först efter ett och ett halvt år kom jag upp i gryningen.

DET OMÖJLIGA ÄR MÖJLIGT
Gryningen var inre försoning och inre förlåtelse. Insikten kom som en befrielse ur mörkret. Jag behövde inte ge mig i sökandet efter mina förövare och offer som var utspridda i olika krigsfronter, fängelser, flyktvägar och gravar, för att be om förlåtelse och försoning. De fanns här inne. Här i hjärtat kunde jag nu förlåtas och försonas med mig själv för allt i det förflutna.
Denna insikt hade en läkande kraft i likhet med pånyttfödelse.

DETTA ÄR LÄKANDE
Att låta försoning och förlåtelse vända sig in, landa inombords och där verka är en läkande process. Det är det som skiljer inre försoning och inre förlåtelse grundligt från den traditionella försoningen och förlåtelsen. I den traditionella formen vänder sig försoning och förlåtelse utåt. Parterna i en konflikt eller någon form av lidande är beroende av varandras välvilja, godkännande och erkännande för en lyckad försoning och förlåtelse – vilket sällan går i uppfyllelse. Inre försoning och inre förlåtelse är en process som sker inne i en själv,  för det man själv väljer, när helst man själv vill för att inleda en självläkning.

DETTA ÄR FRIHET
Man själv har gåvan, kraften och valet att när som helst befria sig själv från det mänskliga lidandets bagage. Med inre försoning och inre förlåtelse kan man transformera det förflutnas smärtsamma lidanden till konstruktiva krafter i sitt liv nu. Man blir sin egen vägledare som omvandlar svaghet till styrka, lidande till lärdom och mörker till ljus.

DE ALLA HAR GJORT DET
De som nådde frid i sitt hjärta, de som läkte sina sår, de som befriade sig från traumatiska upplevelser, de som hittade ut ur mörkret och de som förverkligade sig själva. Alla som har funnit sin frihet bortom lidandets gränser har nått ditt genom att välkomna inre försoning och inre förlåtelse i sitt liv

 

Inre försoning och inre förlåtelse har sin grund i det mänskliga mötet. Det är bara i mötet som vi kan skapa situationer, upplevelser och erfarenheter. En del möten med andra människor ger oss insikt och glädje, andra lämnar sår och lidande. Det är dessa upplevelser av sår och lidande som inre försoning, inre förlåtelse erbjuder läkning på.
Ett hem där man aldrig städar och rensar ut blir överfullt av smuts och skräp. Hemmet inombords är likadant.

Vad kan du göra åt detta?
Genom inre försoning kan du läka sår orsakade av ett trauma, en sjukdom, en separation, ett övergrepp, en smärtsam livssituation eller det lidande som finns i världen. Har du inga speciella orsaker kan du göra en sådan här inre försoningsprocess bara för att uppnå ett upplyst tillstånd. Du använder dig av verktyg för att rensa bort blockeringar och skadliga mönster, du renar, ger chans till läkande och transformerar mörkret till ljus.
Inre försoning är ett beprövat verktyg som du kan använda här och nu.

Hur försonas du i ditt inre?
I den traditionella försoningen går du till den andra parten av problemet och försöker tillsammans lösa det och försonas. Haken här är att du i en sådan situation är beroende av den andres välvilja. Om han, hon eller de vägrar att gå dig till mötes, blir det ingen försoning mellan er.
Inre försoning har ett helt annorlunda tillvägagångssätt. Här vänder du dig inåt i dig själv. Du går till ditt eget hjärta, till din insikt och till ditt behov av att få försonas med dig själv för vad det nu än är som du vill försonas med. Med detta upphör beroendet av den andra partens godkännande. Med inre försoning har du fullkomlig möjlighet att försonas med dig själv oavsett vad det gäller. Det är du själv som är i fokus i den inre försoningsprocessen. Det är först när du har förlåtit dig själv och försonats med dig själv som en överkomlig väg öppnas för den yttre försoningen, med den andra parten. Det fantastiska med inre försoning är att du är helt fri från den eller de andra i din rening av ditt inre hem. Du kan använda inre förlåtelse, inre försoning inte bara för att läka obehagliga upplevelser och trauman utan även om du bara vill uppnå ett upplyst tillstånd. Med ett rent och fräscht hem inombords kan mer ljus få plats.

Skrivet den 21 januari 2010

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *