Försonas med mannen

Mannen, din vägs andre hälft inuti dig, utanför dig. En varelse som finns där som du kanske tar för givet. Mannen är där som om han alltid funnits där. Han är blixten, nedslaget och askan. Mannen är i en ständig rörelse i riktningarnas alla möjligheter. Han rör sig i din närhet. Han rör vid dig. Han rör sig i dig. Mannen rör om dina tillstånd. Han rör om det inre och han rör om det yttre. Han är på väg till nästa beröringspunkt.

Mannen är den sida av existensen som får dig att smaka på dig själv. Han är älskaren, den älskade, vännen, medskaparen. Han är älskaren som bär vidare släktets frön i skapandets historia. En älskare som kan plöja din jord och så den kommandes frö. Han är den andra hälften av din historia i skapandets evighet. Med dig kan mannen väva samman dag och natt, hud och blod, själ och hjärta, sång och lek i en skapelsebrfruktning. Med dig kan han väva samman tårar och separation, saknad och saltade sår.

Vad som än händer är mannen inte din. Mannen är den del av existensen som finns med dig, i dig. Du kan ta tillvara detta sällskap från hjärta till hjärta som om det vore evigt. Egomötet med mannen kan rista sår, kan spilla blod, kan släcka ljus. Du kan hela mannens uppsåt eller vinka av hans vidare gång. Du har möjligheten att försonas med mannen inom dig, utanför dig. Din inre förlåtelse, inre försoning är till rening och ett helande av såren, skadorna, blockeringarna och lidandespåren.

Kontakta mig vid intresse eller för att göra en föranmälan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *