Försonas med mobbing

 

Mobbning är en kommunikation som har gått sönder. En kommunikation som missar det viktiga i det mänskliga: människans likvärdighet, respekten för människans unikhet, ödmjukhetens skönhet, empatins värme och samhörighetens glädje. Mobbning slingrar sig bakom dessa värden och gräver sår i människans självbild, självkänsla och självklara existensrättigheter. Mobbning är en sjuklig företeelse som drabbar både mobbaren, den mobbade och deras omgivande relationer. Mobbning uppstår ur egots rädsla och kontroll.

Med mobbning vill egot kommunicera en statusposition. Den egostyrde mobbaren strävar efter en status av härskare, därför förtrycker han/hon den andre. Mobbning i sin natur är en destruktiv tvåvägs förtryck. För att mobbaren skall kunna avhumanisera den andre från sin värdighet och sin integritet måste mobbaren starta mobbningen inom sig själv. Först när mobbaren förtrycker sin egen självbild, sin egen självkänsla och värdighet som han eller hon kan förtrycka någon annan.

Någonstans inom sig själv utvecklar mobbaren självmobbning och blir till en självmobbare. Han eller hon lider brist på sin egen värdighet, självbild och självkänsla och detta är vad mobbaren projecerar på den mobbade. Den mobbade i all sin utsatthet kan ändå vara den som genomskådar mobbnings spelregler och är stark inom sig själv nog att forcera mobbningen utan allvarliga skador. Men saknar den mobbade klarheten och styrkan inombords kan hon eller han ta till sig mobbningen som om den verkligen vore sin egen personliga brist. Den mobbade kan falla i självmobbning och ösa sig själv med anklagelser om att inte duga till, inte vara bra, inte vara vacker, vara misslyckad och så vidare.
Mobbning och självmobbning är ett helvete skapat av mobbaren. I detta tortyrens helvete kan mobbaren inte må bra bara för att han eller hon är en torterare. Mobbningens eld bränner sig in i båda torteraren och den torterarde. Egots strävan efter status och kontroll leder till denna tortyr. En frivillig och hänsynslös tortyr som drabbar både mobbade och mobbare mentalt, själsligt och kroppsligt.
Har du egna erfarenhet av mobbning och sjävmobbning? Har du själv fallit i mobbnings fällan som mobbare, mobbad, sjävmobbare? Har du stått nära någon som var drabbad av mobbning och självmobbning? Med inre förlåtelse och inre försoning kan du bada dig ren från mobbningens och självmobbningens skador och transformera dessa erfarenheter till styrka i ditt nu.

Beställ temat Mobbning och självmobbning som föreläsning/workshop

tel: 070 14 46 333

pelrostam(@)gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *