Försonas med hedern

Någon hamrar fram en heders begrepp. Några följer och lyder tills det blir en heders tradition, någon dömer vissa ord, vissa handlingar till hederslösa
och någon placerar heder i det andra könet, i könet dömt till underläge, i det förtryckta könet.
Någon utnämner heder till sin vakt, sin kontrollant, sin domare, sin tjallare, sin mördare.

Någon upphöjer hedersmord till en dygd, denne någon är styrd av sitt ego, egot i mannen, i klanen, i stammen, i den kollektiva sammanslutningen bygger barrikader för hedersrädsla. Rädslan för dömande, rädslan för förtryck, för skam, för skuldkänsla, för hedersmord. Hela egot, hela makten, hela kontrollen över den andre, över den andres kön och över den andres köns liv är hederns syfte.

Hederns makt och syfte är att sprida rädsla. Rädslan att bli dömd av gruppen för att inte uppfylla hederstraditionens envälde, att inte duga, att nedvärderas, bespottas och stötas ut. Egots kontroll med vapen av dömande, nedvärderande och utstötning är förfärligt smittsamt. Det smittar mannen, det smittar kvinnan, det smittar framför allt könet i liv och i lust.
Det smittsamma gift som egots heder bär på blir huvudingrediensen i det kollektiva egots lag och ordning, konvention och tradition. Släktets historia är skrivet med detta gift av skam, skuld, svartsjuka, hämnd, straff och hedersmord.
denna blinda heder har förgiftat generationer av människor

Känner du igen ego-hederns smitta?
Känner du igen ditt egos heder som ett eko inom dig själv?
Det är dags för inre förlåtelse och inre försoning med dig själv för hedern.
Låt din hand söka kontakt med ditt hjärta, känn andningens djup, bjud in förlåtelse och försoning med dig själv för dina erfarenheter av heders relaterade tankar, handlingar och situationer. Med inre förlåtelse och inre försoning kan du finna ditt väsens innersta skönhet. En skönhet som bygger på respekt för allas fria liv.

Beställ temat Hedern som föreläsning/workshop

tel: 070 14 46 333

pelrostam(@)gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *