Försonas med din historia


Din historia börjar med en omtumlande akt. En kärleksakt mellan den kvinna och den man som blir dina föräldrar. Nu har det gått ett tag sedan dess. Fostertiden, barndomen och ungdomen har rullat in i varandra, in i den tid där du står nu. Under denna resa har du upplevt dig själv och de andra. Varv efter varv har du färdats igenom växandet. Ditt hjärta har många gånger svämmat över av lycka. Du har varit med om möten som tänt ljus i dina ögon. Du har uttryckt ord av skönhet. Du har åstadkommit gärningar som lyste upp någon annans dag.

Din historia har säkert varit mer än bara lycka och skönhet. Mörker, kyla och omvälvande händelser har också präglat din historia. Du kanske hamnade i egots spår av smärta, lögn, ilska, vrede, strider och krig. Din historia liknar, på något märkligt sätt, släktets historia, allting finns där. Historien, din eller mänsklighetens är inte nuets, inte din. Historien är något som ligger i det förflutna. Där du står nu har du ingen historia, du har bara det nuet som omsluter dig. Parallellt finns din historia ändå närvarande. Den fortlever i en annan dimension, inom dig själv. Den finns i form av minnen, inre bilder, idéer, tankar och sinnesförnimmelser. Din historia finns inte i fysisk form längre, den påminner om dig själv i sinnets värld, som ett spöke. Din historia spökar runt i nuet.

Att underhålla din historia kan vara krävande. Den kan ta ifrån dig mängder av energi som du skulle kunna lägga på något roligare här och nu. Den kan till och med förlama dina livsbejakande krafter och hålla dig fast i det förflutnas grepp. Detta tyder på att du ännu inte har avslutat din historia. Du har ännu inte bearbetat händelsernas spår i dig. Händelserna i din historia är kanske av en styrka som stryper ditt nu. Nuet i ditt liv får inte en chans att blomstra. Visst skulle det ha varit skönt att bara dra ett streck över sin egen historia, att bara sätta en punkt, hit men inte längre! Men din historia överlever med dig i någon form. Denna överlevnadshistoria i dig är av två slag: Hjärtats och egots.

Allt du har varit med om utifrån hjärtat är en erfarenhet, en kraft i nuet. Allt du har varit med om och ärvt från egot är lidande, en potentiell erfarenhet. Tacka krafterna och njut.
Din chans att överleva egots historia i dig, är att bemästra transformationen av den. Börja med att se den i ögonen. Bli inte rädd om du ser att du har högar av mörka, orättvisa, kränkande och plågande sekvenser. Allt detta är material som du kan arbeta med i en omvandlingsprocess.

Du kan omvandla den av egot präglade historien till en erfarenhet. Omvandlingen är den väg som kan bryta historiens trolldom. Omvandlingen har den kraft som kan dana om bördan till en tillgång. Lasten i din historia, smärtorna och de inre krigen kan nu bli till en lekfull utmaning. Din historia är inte slut, du kan ändra på den. Nyckeln till denna väg av transformation är inre förlåtelse och inre försoning. Genom att försonas med dig själv för det plågsamma i din historia och hela din historia, öppnar du vägen till omvandling. Din inre förlåtelse och inre försoning är en magi som omvandlar dina mörker till ljus, smärtor till fridfullhet, lidande till själslig befrielse och historien till ett fritt nu.

Beställ temat Din historia som föreläsning/workshop

tel: 070 14 46 333

pelrostam(@)gmail.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *